Z pozostałych usług wyszczególnić możemy:

  • reprezentowania w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS
  • wyprowadzania zaległości księgowych
  • wprowadzenie "optymalizacji podatkowych"
  • pomoc w sporządzaniu wniosków o dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • na życzenie odbiór dokumentów od klienta
  • audyt podatkowy
  • sporządzanie zeznań rocznych
  • pomoc oraz sporządzanie dokumentów rejestracyjnych związanych z założeniem firmy

Zapytaj o cenę


ul. Słowicza 7 | 78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 601 570 164 | e-mail: kancelaria@stytax.pl